Werkwijze Meijne & Zwezerijnen

Wat kunt u verwachten van een behandeling bij Meijne & Zwezerijnen? In de meeste gevallen is de werkwijze als volgt:

  1. Uw huisarts verwijst u door naar een fysiotherapeut of u wilt zelf een afspraak maken (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie – DTF).
  2. U maakt telefonisch, via e-mail of via het formulier op deze website een afspraak.
  3. Meestal kunt u binnen enkele dagen al terecht.
  4. Screening en intake. We bepalen uw klachten of lichamelijke beperkingen. Hiervoor stellen we vragen en voeren we een lichamelijk onderzoek uit.
  5. Is manuele therapie de juiste oplossing voor uw klachten, dan bespreken we de aanpak voor verdere behandeling. Vaak kunnen we min of meer aangeven hoeveel behandelingen nodig zijn.

Samenwerking
Meijne & Zwezerijnen werkt nauw samen met diverse fysiotherapiepraktijken en andere zorgverleners. Dit zijn onder andere Kinderfysiotherapie IJsselstein en Dannenburg Fysiotherapie. We kijken altijd samen met deze praktijken hoe we u zo optimaal mogelijk kunnen helpen.

Bekijk onze tarieven en de vergoeding vanuit uw zorgverzekering.

Bekijk tarieven
 

  • Gecertificeerd:

Sluiten

Beste allemaal,

Ten gevolge van de ontwikkelingen rondom het Corona virus hebben we op 24 maart j.l. helaas, met pijn in ons zorghart, moeten beslissen om de praktijk tijdelijk te sluiten.

Het blijkt niet verantwoord te zijn om ons beroep, waarin we zo fysiek moeten zijn, te kunnen voortzetten. Dit doen wij op advies van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en de Nederlandse Vereniging Manuele Therapie (NVMT).

Het blijkt dat de afwezigheid van symptomen niet betekent dat een patiënt ook niet besmettelijk is. Dat geldt dus ook van onze kant uit naar u als patiënt en dat willen we ten alle tijden voorkomen.

In het advies van het KNGF wordt de mogelijkheid opengehouden om behandelingen, die niet uitgesteld kunnen worden, in overleg met de huisarts of medicus voort te zetten. Echter…….. onder de voorwaarde dat de juiste beschermingsmiddelen (chirurgische mondkapjes, handschoenen, uitgebreide hygiëne voorschriften, etc.) daartoe aanwezig zijn.

Omdat wij niet aan die voorwaarde kunnen voldoen, zijn wij dus genoodzaakt de praktijk te sluiten. Zoals het er nu naar uit ziet minimaal tot 6 april 2020.

Het enige dat wij aan kunnen bieden is een telefonisch consult als daar behoefte aan is. Als u daar gebruik van wilt maken, dan is het organisatorisch het makkelijkst als u een mail stuurt naar info@fysiomeijne.nl met daarin uw vraag en uw telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Als u van mening bent in aanmerking te komen voor vervolging van uw behandeling omdat het anders zou leiden tot onomkeerbare achteruitgang van functioneren, dan kunt u contact opnemen met ons via e-mail. Dan kunnen we samen bespreken of er mogelijkheden zijn om alsnog te behandelen met inachtneming van de geldende voorwaarden zoals hierboven eerder beschreven.

We hopen dat iedereen gezond blijft, dat iedereen de afstandsregel in acht neemt en dat we u heel snel weer in de praktijk mogen ontvangen.

Met warme groet,
Wilco en Annemieke