De juiste beweging (MDT McKenzie)

De manueel therapeuten van Meijne & Zwezerijnen zijn beiden MDT (Mechanische Diagnose en Therapie) McKenzie geregistreerd. MDT McKenzie zoekt naar de bewegingsrichting waarin klachten verergeren, verbeteren en verdwijnen. Dit op basis van een protocol dat zich in de praktijk en door wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen. Op basis van herhaald bewegen, sporen we op welke bewegingsrichting de pijn en/of klachten beïnvloedt. Wanneer de pijn centraliseert, valt te bepalen welk oefenprogramma geschikt is voor u.

Behandelaar én coach
MDT McKenzie geeft u een beter inzicht welke bewegingen pijn en/of klachten veroorzaken. Hiermee kunt u de pijn controleren en/of zelfs laten verdwijnen. Meijne & Zwezerijnen is niet alleen behandelaar, maar ook coach. We bekijken samen met u wat u kunt doen om de pijn en klachten te beïnvloeden c.q. te verhelpen.

Meer informatie of een afspraak maken
Wilt u meer weten over MDT McKenzie of een afspraak maken?


Copyright 2014 © Sjonic Digital Media
Sluiten

Beste allemaal,

Ten gevolge van de ontwikkelingen rondom het Corona virus hebben we op 24 maart j.l. helaas, met pijn in ons zorghart, moeten beslissen om de praktijk tijdelijk te sluiten.

Het blijkt niet verantwoord te zijn om ons beroep, waarin we zo fysiek moeten zijn, te kunnen voortzetten. Dit doen wij op advies van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en de Nederlandse Vereniging Manuele Therapie (NVMT).

Het blijkt dat de afwezigheid van symptomen niet betekent dat een patiënt ook niet besmettelijk is. Dat geldt dus ook van onze kant uit naar u als patiënt en dat willen we ten alle tijden voorkomen.

In het advies van het KNGF wordt de mogelijkheid opengehouden om behandelingen, die niet uitgesteld kunnen worden, in overleg met de huisarts of medicus voort te zetten. Echter…….. onder de voorwaarde dat de juiste beschermingsmiddelen (chirurgische mondkapjes, handschoenen, uitgebreide hygiëne voorschriften, etc.) daartoe aanwezig zijn.

Omdat wij niet aan die voorwaarde kunnen voldoen, zijn wij dus genoodzaakt de praktijk te sluiten. Zoals het er nu naar uit ziet minimaal tot 6 april 2020.

Het enige dat wij aan kunnen bieden is een telefonisch consult als daar behoefte aan is. Als u daar gebruik van wilt maken, dan is het organisatorisch het makkelijkst als u een mail stuurt naar info@fysiomeijne.nl met daarin uw vraag en uw telefoonnummer waarop u te bereiken bent.

Als u van mening bent in aanmerking te komen voor vervolging van uw behandeling omdat het anders zou leiden tot onomkeerbare achteruitgang van functioneren, dan kunt u contact opnemen met ons via e-mail. Dan kunnen we samen bespreken of er mogelijkheden zijn om alsnog te behandelen met inachtneming van de geldende voorwaarden zoals hierboven eerder beschreven.

We hopen dat iedereen gezond blijft, dat iedereen de afstandsregel in acht neemt en dat we u heel snel weer in de praktijk mogen ontvangen.

Met warme groet,
Wilco en Annemieke